Formowanie płynnego silikonu

LSR (płynna guma silikonowa) to silikon o wysokiej czystości utwardzany platyną o niskim stopniu ściśnięcia, który jest dwuskładnikowym materiałem płynnym, o dużej stabilności i odporności na ekstremalne temperatury i zimno, idealnie nadający się do produkcji części, gdzie jest to bardzo wymagane dla wysokiej jakości.

Ze względu na termoutwardzalny charakter materiału, formowanie wtryskowe ciekłego silikonu wymaga specjalnej obróbki, takiej jak intensywne mieszanie rozdzielcze, przy jednoczesnym utrzymywaniu materiału w niskiej temperaturze przed wciśnięciem go do nagrzanej wnęki i zwulkanizowaniem.

Zalety

 Stabilność partii

(materiał gotowy do użycia)

 Powtarzalność procesu

 Bezpośredni wtrysk

(Bez odpadów)

 Krótki czas cyklu

 Technologia bezbłyskowa

(bez zadziorów)

Zautomatyzowany proces

Zautomatyzowane systemy rozformowania

Stabilna jakość

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ FIRMIE