Warunki

Wchodząc na stronę https://www.jwtrubber.com, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.

Użyj licencji

a.Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej JWT wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:

i. modyfikować lub kopiować materiały;
ii. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
iii. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie internetowej JWT;
iv. usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności;
v. przenieść materiały na inną osobę lub „odbić” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

b. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez JWT w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

Zastrzeżenie

a.Materiały na stronie internetowej JWT są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. JWT nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
b. Ponadto JWT nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku JWT ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej JWT, nawet jeśli JWT lub upoważniony przedstawiciel JWT został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej JWT mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. JWT nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. JWT może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jednak JWT nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

Spinki do mankietów

Firma JWT nie sprawdziła wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia tej witryny przez JWT. Korzystanie z takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Modyfikacje

JWT może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków korzystania z usługi.

Prawo rządowe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem chińskim, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ FIRMIE